การออกแบบของแผ่นเหล็กรองรับฐานเสา

หมายเหตุ กรุณากรอกข้อมูลในหัวข้อที่มี * ให้ครบถ้วน

(ในช่องที่ไม่มีค่าให้ใส่ค่าเป็น 0 )

ตารางค่าคงที่ของหน้าตัด ตาราง Fy ของเหล็ก ตารางเหล็ก

* น้ำหนักบรรทุกที่กระทำ

น้ำหนักบรรทุกคงที่ Dn : kg น้ำหนักบรรทุกจร Ln : kg น้ำหนักบรรทุกจรบนหลังคา Lnr : kg
น้ำหนักน้ำฝน Rn : kg แรงแผ่นดินไหว Enr : kg แรงลม Wn : kg

น้ำหนักบรรทุกที่เพิ่มค่าแล้วที่ใช้ในการออกแบบ Tu = kg

* Fy : ksc , Fu : ksc , กำลังอัดประลัยของคอนกรีต : ksc

> เลือกขนาดหน้าตัด > (ความกว้างของหน้าตัด x ความสูงของหน้าตัด x น้ำหนักต่อเมตร)

= mm , = mm

ขนาดของฐานรากคอนกรีต

* ความกว้างฐานราก : cm , ความยาวฐานราก : cm

ดังนั้นพื้นที่ของแผ่นเหล็กรองเสาที่ต้องการ = cm²

ใช้ขนาดของแผ่นเหล็กรองเสา B = cm , N = cm

= kg

m = cm , n = cm , = cm

ใช้ความลึกของแผ่นเหล็กรองเสา = mm

ดังนั้นต้องการขนาดแผ่นเหล็กรองเสาอย่างน้อย = x x mm