การตรวจสอบความสามารถในการรับกำลังของแผ่นเหล็กรองรับฐานเสา

หมายเหตุ กรุณากรอกข้อมูลในหัวข้อที่มี * ให้ครบถ้วน

(ในช่องที่ไม่มีค่าให้ใส่ค่าเป็น 0 )

ตารางค่าคงที่ของหน้าตัด ตาราง Fy ของเหล็ก ตารางเหล็ก

* น้ำหนักบรรทุกที่กระทำ

น้ำหนักบรรทุกคงที่ Dn : kg น้ำหนักบรรทุกจร Ln : kg น้ำหนักบรรทุกจรบนหลังคา Lnr : kg
น้ำหนักน้ำฝน Rn : kg แรงแผ่นดินไหว Enr : kg แรงลม Wn : kg

น้ำหนักบรรทุกที่เพิ่มค่าแล้วที่ใช้ในการตรวจสอบ Tu = kg

รายละเอียดของเสา

(ความกว้างของหน้าตัด x ความสูงของหน้าตัด x น้ำหนักต่อเมตร)

= mm , = mm

รายละเอียดของฐานราก

* ความกว้างฐานราก : cm , ความยาวฐานราก : cm , กำลังอัดประลัยของคอนกรีต : ksc

รายละเอียดของแผ่นเหล็กรองเสา

* Fy : ksc , Fu : ksc

* ความยาวของแผ่นเหล็กรองเสา N = mm

* ความกว้างของแผ่นเหล็กรองเสา B = mm

* ความหนาของแผ่นเหล็กรองเสา = mm

ตรวจสอบความสามารถในการรับกำลัง

พื้นที่ของแผ่นเหล็กที่ต้องการ = cm²

พื้นที่ของแผ่นเหล็กรองเสา = cm²

พื้นที่ของฐานราก = cm²

=

=

= kg

kg

ความหนาของแผ่นเหล็กที่ต้องการ = mm